Standard salgsbetingelser

Betaling
Hvordan betaler jeg for en ordre?
Når du handler med oss kan du betale med kredittkort (VISA og Mastercard).

Betalingsinformasjon:

VISA/MASTERCARD

Du blir da sendt videre til DIBS, som henter inn alle kreditkorttransaksjoner for oss. DIBS er en av Norges største og mest anerkjente betalingsformidlere. Betaling via DIBS er 100% sikkert. Kundedata blir ikke delt med eller solgt til tredje part, og de oppbevares ifølge norsk lov.

Sikkerhet for kunden
Go’Kajakk er ansvarlige for kredittkorttranssaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Kjøpsvilkår

De angitte vilkårene som listes opp her, regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Go’Kajakk. Vilkårene gjelder for alle salgstransaksjoner fullbyrdet via vår nettbutikk, så lenge ikke andre forhold er avtalt.

Forbehold om feil
Vi prøver å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme. Dette kan føre til at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk og annonser.

Bindende ordre
Kunde er ansvarlig for betaling av de ytelser Go’Kajakk, eller Go’Kajakks samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra vår side.

Go’Kajakk forbeholder seg retten til leveringsnekt på tjenester med eventuelt bakgrunn i kraftige prisendringer, konkurranseforhold og eventuelle andre årsaker.

Force majeur
Er Go’Kajakk forhindret fra å levere en tjeneste eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt, eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, flom, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, er Go’Kajakk fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle tjeneste tilhørende kjøpesum.

Endring i vilkårene
Go’Kajakk forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.