Utleie booking

Leig kajakk for innsjø-/fjordpadling

Oppdag Sogn & Fjordane frå ein annan vinkel. Du kan leige stødige familiekajakkar og kome deg rundt på vatn i Jølster, Gaular og Hyen. kart for utleige 6 stader

Go´Kajakk i Førde har no inngått samarbeid med fem andre reiselivsaktørar i fylket for å gje eit nytt tilbod for alle som vil prøve seg i kajakk på ein trygg måte, og ikkje minst i vakker natur. Tre stader langs Nasjonal Turistveg Gaularfjell og elles på Vassenden og Nesholmen leirskule ligg det i heile sommarferien ein base med kajakkar som kan leigast for ein rimeleg pris. Kvar base har to tandemkajakkar og to barne/ungdomskajakkar, så seks personar kan padle på tur (eventuelt fire personar og to hundar). Kajakkane er ein hybrid mellom kajakk og kano, og er stødige og lette, og sjansane for å velte er minimal om ein ikkje er ute etter å velte sjølv. Dei skal derimot ikkje nyttast i elv eller på ope hav, då dei lett kan fyllast med vatn.

Godt instruksjonsmateriell og flytevestar fylgjer ved leige. Ta kontakt med Jølvassbu camping, Tuftegarden 4H gard, Flatheim 4H gard, Mjølkerampen (på Sande) eller Nesholmen leirskule for booking. Det kostar t.d. 50 kr for juniorkajakkane og 200 kr for tandemkajakkane, inklusive padleårer og flytevest for ein halv dag.

1. Go’Kajakk AS (Hovedkontor)
Hafstadvegen 43
6800 Førde
Mobil: +47 958 83 854
www.gokajakk.no
E-post: post@gokajakk.no
Facebook: GoKajakk

2. Nesholmen
6829 Hyen
Mobil: +47 909 24 500
www.nesholmen.no
E-post: post@nesholmen.no
Facebook: Hjarte for Nesholmen

3. Jølvassbu Camping
6847 Vassenden
Mobil: + 47 920 62 203/ + 47 922 23 698
www.jolvassbu.no
E-post: post@jolvassbu.no
Facebook: Jølvassbu Camping

4. Hestad
6973 Sande i Sunnfjord
Mobil: 970 68 049 /
952 42 150 / 905 90 996
E-post: solsikkeno@yahoo.no / siv.helen.tuften@hotmail.no

Facebook: mjolkerampen

5. Tuftegarden 4H-gard
6978 Viksdalen
Mobil: + 47 916 12 051 / + 47 415 00 823
www.tuftegarden.no
E-post: post@tuftegarden.no
Facebook: Tuftegarden 4H-gard

6. Flatheim 4H- og friluftsgard
6978 Viksdalen
Mobil: +47 992 46 066 / +47 913 88 622
www.gaularfjellet.no
E-post: post@gaularfjellet.no
Facebook: Flatheim 4H- og friluftsgard

Kajakker for utleie:

Pelican 2 – tomanns og juniorkajakker inkl flytevester og årer. Instruksjonshefte og utstyr får du på plassen.

Single havkajakker leies ut dersom leietaker har dokumentert kompetanse (NPF, BCU, EPP eller tilsvarende).

Leige av kajakk

  • Leige kajakk

    Vel kor mange timar du vil leige og skriv inn antal kajakker.
  • Pris: Kr 100,00 Antall:
  • Pris: Kr 200,00 Antall:
  • Pris: Kr 300,00 Antall:
  • Pris: Kr 200,00 Antall:
  • Pris: Kr 300,00 Antall:
  • Pris: Kr 500,00 Antall:
  • Kr 0,00